Atasozu.org


Çıngıraklı deve kaybolmaz.

Kimi kişiler vardır ki, nerede olurlarsa olsunlar onlar bazı özelliklerini koruyarak kendilerini belli ederler. Bir yol bulup toplum içinde yitip gitmelerini önlerler. Nerede olsa varlığını gösteren kişi unutulmaz.


İngilizce: A rattleed camel doesn’t get lost.