Atasozu.org


Cin tutana bir muska yeter.

İnanışa göre cin tuttu denilen delirmiş kişiyi iyi etmek için bir muska yeter. Bunun gibi, çok kızmış birisini yatıştırmada akıllı bir kimsenin sözlü ya da yazılı öğüdü etkili olur.


İngilizce: Just an amulet for the gin holder.