Atasozu.org


Çıkacak kan damarda durmaz.

Bir şeyi yitirmek kaderde varsa buna engel olunamaz.


İngilizce: The blood that comes out doesn’t stop in the vein.