Atasozu.org


Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin.

Çiftçilik insanı toprağa bağlar. Bağcılık da iş başından uzaklaşmamayı, orada kalmayı gerektirir. Tımarını iyi yaparsan bağın güzel olur. Bağla uğraşmak ise bir eğlencedir.


İngilizce: If you mate, you’ll bond, and if you tie it, you’ll have fun.