Atasozu.org


Çengi ölüsü daire ile kalkar.

Zevk ve safa içinde ömür sürmüş olan kimse en sıkıntılı günlerinde bile eğlenceden geri kalmaz.


İngilizce: The bell dead gets up with the circle.