Atasozu.org


Çekişmeden pekişilmez.

Karşılıklı düşünceler tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşmaya varılamaz.


İngilizce: It’s not reinforced by contention.