Atasozu.org


Çarık çarıkla, sarık sarıkla.

Kişi, kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur.


İngilizce: With a tsar, a turban.