Atasozu.org


Canı cana ölçmüşler.

Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz.


İngilizce: They measured him.