Atasozu.org


Canı cana ölçmeli.

Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayınız. Başkasının da sizinki gibi bir canı bulunduğunu düşününüz.


İngilizce: He’s going to have to measure his life.