Atasozu.org


Çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir.

Elindeki malın iyi ve değerli ise müşteri bulmakta güçlük çekmezsin. Öyle ki nerede olursan ol, alıcılar çok uzakta da olsa gelip seni bulurlar. Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar.


İngilizce: Have honey in the dish, bee comes from Yemen.