Atasozu.org


Caminin kapısını bilmez, sofuluk taslar.


İngilizce: He doesn’t know the door of the mosque, he’s a soother.