Atasozu.org


Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz.

Her şeyin değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır. Bir şeyin yerine, ona benziyor diye başka bir şey konulamaz. Sözgelişi, babasının çocuğu, öz evlat yerini tutmaz.


İngilizce: There’s no corral scallweds out of pine trees, no sons of hand children.