Atasozu.org


Çalışan demir pas tutmaz. Çünkü ölür


İngilizce: Running iron doesn’t rust. Because he dies