Atasozu.org


Atasözlerinin konusu

Tüm dünyada, farklı ulus ve çeşitli kültürlerde insanlar yaşamaktadır. Bu nedenle günümüze gelen atasözlerinin konuları genel itibariyle kendi kültürüne has belirli özellikler taşımaktadır. Bu özellikler genellikle hayvan, bitki, doğa olayları, meslekler ve insan yapıları gibi bir çok konu hakkında birbirinden ayrılabilir.

Örnek verecek olursak; Türk atasözlerinde genel itibari ile domuz kötülenir; at, silah kurt övülür, tilki ve çakal kurnazlıkları ile anlatılır. Bunların sebebi tamamen geçmişten günümüze kadar kültürümüzün hayvanlar ve doğayla olan etkileşimine ve doğaya bakış açımıza bağlıdır. Alman kültüründe daha çok ayı ve kartal, japon kültüründe zekadan, Fransız kültüründe güçten, Türk kültürün de ise ticaret ve savaştan bahseden atasözleri daha fazladır.